חברת יניב עמוס בע"מ בעלת ידע וניסיון רב ומתמחה בתחום שירותי שמאות: נזקי אש ועשן,נזקי חשמל,נזקי מים וצנרת,נזקי טבע,נזקי צד ג', שיערוכים,נזקים משוכרים, פריצה וגניבה, שמאי רכוש במרכז, שמאי ביטוח,התנגשות במבנה, הערכת שווי שלד, ונזקים משיפוץ.

בין לקוחותינו

  • חברות ביטוח
  • בנק יהב
  • משרד הבריאות
  • משרדי ממשלה ( קבלן מאגר ממשלתי מס' 2491 )
  • בנק מזרחי
  • בתי חולים ממשלתיים
  • לשכות בריאות
  • רשתות שיווק
  • מלונות מועצות מקומיות
  • מס רכוש