חילוקי דעות בין מבוטח לחברת הביטוח

כאשר רכוש מבוטח ניזוק אנו מעוניינים להשיג במהירות האפשרית פיצוי הוגן מחברת הביטוח.
אך טבעי הוא שמבוטחים מעוניינים לקבל את הסכום הגבוה ביותר שניתן ואילו חברת הביטוח שואפת לצמצם את סכום הפיצוי ואולי אפילו להימנע כליל מלשלם אם יש מקום לטעון שהנזק אינו בגדר כזה שהפוליסה מכסה.
חברת הביטוח תפעל לשלם לפי אומדן שמוסר שמאי רכוש מטעמה. חשוב מאוד לדעת שאומדן כזה, עד כמה שהוא נראה מבוסס על דו"ח מקצועי ויסודי, עשוי להיות מוטה לרעתכם. כך למשל שמאי של חברת הביטוח עשוי לא להתחשב בנזקים שיש מקום לקחת בחשבון, ירידת ערך לדוגמא. לכן, לעולם  אין להסתמך רק על חוות הדעת של שמאי מטעם חברת הביטוח.

אם מתעוררים חילוקי דעות בנוגע לגובה הפיצוי שמגיע לכם, היעזרו בשמאי רכוש אשר לו ניסיון מוכח בליווי תביעות ביטוח מן הסוג שלכם. ישנם שמאים המתמחים בתחום מסוים, כגון נזקי אש, נזקי מים, תכשיטים, חפצי אומנות ועוד.